فقط خوابت را…

تو چه میفهمی از روزگارم…؟
از دلتنگی ام؟
گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم…
می فهمی؟
فقط خوابت را…

/ 2 نظر / 21 بازدید
amir

سلام ،وبلاگ زیبای داری ، تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن! بنگر در این فاصله چه کردی؟ گرما بخشیدی...!؟ یا سوزاندی...؟!! [لبخند]

amir

روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!