نـبـودنـــتـــ .......

روفتــیــ و بــا تلخــیــ ایــنــ فاصــلهــ ها درگیــرمــ

خـداحـافظـے

وقتـے خـداحـافظـے مےکنیـم؛
چہ انـرژے عظیمـے مےخواهـد
کنتـرل اولیـن اشک براے نچکیـد

ن..

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()