نـبـودنـــتـــ .......

روفتــیــ و بــا تلخــیــ ایــنــ فاصــلهــ ها درگیــرمــ

دوستت دارم

کسی آیا می داند ؟

پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از دوستت دارم

به چه می نازد الفبا ؟

 


+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٧ ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


دوست واقعی

دوره ای شده که حاضرم جای پتباشم اما یه دوست واقعی مثل متداشته باشم!

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۳ ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


س ـ ک ـ و ـ ت

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد

وقتی واژه ها درد را نمی فهمند

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۳ ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


هیچ نداشتی

نه حرفی برای گفتن….

نه امیدی برای ماندن

نه پایی برای رفتن

نه تمایلی برای دوباره ساختن

تو از اول هم هیچ نداشتی !

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۳ ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


تو به من اینگونه آموختی…

دیگر سکوت هایم سرد شده…
نه به سردی هوا…
نه به سردی دستانت…
نه…
به سردی لحنت،سکوتم سردشد…سرد…سرد…سرد…
تو با لحن سردت دلم را آتش زدی…
و من هم با نگاه سردم…
دنیا را خاکسترخواهم کرد…
تقصیر من نیست…
تو به من اینگونه آموختی…

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


فقط خوابت را…

تو چه میفهمی از روزگارم…؟
از دلتنگی ام؟
گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم…
می فهمی؟
فقط خوابت را…

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


مَــرد میـــخواهد

مَــرد میـــخواهد
.
.
خـــــاطره ها را بــــدون اشــــک
مــــرور کـــردن …

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


خـداحـافظـے

وقتـے خـداحـافظـے مےکنیـم؛
چہ انـرژے عظیمـے مےخواهـد
کنتـرل اولیـن اشک براے نچکیـد

ن..

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()


 

عجایب عشق همین است

تنها همان آغوشی آرامت میکند که دلت را به درد می آورد

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ توسط alone  نظرات ()


یکی بود یکی نبود

یادته زیرگنبد کبود دوتا رفیق بودیم و کلی حسود؟حالا تقصیر اون حسودابودکه  ما شدیم

یکی بود یکی نبود

 

 

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢ ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ توسط alone  نظرات ()


مــخــاطــبــ خــاصــ نــدارد

مخاطب خاص ندارد نوشته هایم

اماتا دلت بخواهد همدرد دارد!داغ تمام نوشته هایم....


 

 

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۱ ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ توسط alone  نظرات ()